Авторски права:

Съгласно Закона за Авторското право и сродните му права всички права върху снимките и текстовете в този сайт са собственост на фотографа. Относно снимките направени по поръчка се прилага Чл. 42. (1) Авторското право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго. (2) Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението без разрешение на автора за целта, за която то е било поръчано.

Нарушаването на авторските права е престъпление.